Dünya görüşü nedir?

İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi

Dünya görüşü kelimesinin ingilizcesi

n. philosophy of life, philosophy, conception of the world, world-view